Masaryk Garrigue Tomáš • NAD 5001

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Masaryk Garrigue Tomáš
Značka: TGM
Číslo listu NAD: 5001
Datace: (1780) 1841 - 1965 (1987)
Elektronické pomůcky:
Tématické skupiny: Osobní fondy
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 9,98
Zpracováno (bm): 89,28
Inventarizováno (bm): 25,56
Tematický popis: Masarykovy osobní doklady, rukopisy, dokumentace k jeho politické, literární a vědecké činnosti, ediční materiály, oddíly korespondence a fotografií, dokumentace k československému zahraničnímu odboji za první světové války a Československé republice. Archiválie vzešlé z činnosti vědecké a politické, osobní a úřední
Vnější změny: Přejímáno průběžně Ústavem T. G. Masaryka od roku 1932;
29.8. 2001, 11/01;
14.12.2011 č. přírůstku 18/2011, č.j. MUA-1172/2011;
02.01.2013 č. přírůstku 6/2013, č.j. MUA-123/2012;
02.01.2013 č. přírůstku 10/2013, č.j. MUA-499/2012;
02.01.2013 č. přírůstku 13/2013;
06.01.2014 č. přírůstku 16/2014, č.j. MUA-302/2013;
06.01.2014 č. přírůstku 17/2014, č.j. MUA-449/2013;
29.05.2014 č. přírůstku 21/2014, č.j. MUA-404/2014;
25.05.2018 č. přírůstku 24/2018, č.j. MUA-513/2018;
10.10.2019 č. přírůstku 21/2019, č.j. MUA-914/2019
07.03.2022 č. přírůstku 2022/42, č.j. MUA-290/2022
07.03.2022 č. přírůstku 2022/42, č.j. MUA-290/2022
Zpracoval: Fond zvaný Masarykův archiv začal být pořádán od dvacátých let na Pražském hradě pod vedením V. K. Škracha. Původcem byl svěřen Ústavu T.G. Masaryka, po jeho zrušení v době druhé světové války byl uložen v Klementinu a po období obnovené činnosti ÚTGM byl v roce 1954 předán do Archivu Ústavu dějin KSČ (zde uložen jako fond číslo 41, který zahrnoval po roce 1990 oddělené osobní fondy členů Masarykovy rodiny a fondy Omladina a Mafie). Zde bylo postupně pokračováno v pořádacích pracích. Po roce 1990, kdy byl znovu obnoven ÚTGM, byl fond přemístěn do budovy Invalidovny v Praze, od roku 1999 na místě stávajícího uložení. Při zpracovávání je respektován již zavedený systém, zpracování není dokončeno. Podíleli se na něm D. Hájková, M. Kolář, J. Soukup. Fond je nyní rozčleněn na části: Předválečný (vědecká, literární a politická činnost do roku 1914), Válka (1914-1918), Republika, Osobní sekretariát (působení jako prezidenta 1918 - 1935), Literární (literární činnost po roce 1918), Osobní, Korespondence I - III a Fotografie;
GI 2001 (26.10.2001);
GI 2012 (25.04.2013);
přemanipulování přírůstku č. 21/2019 do fondu (11.10.2019)
reinventarizace části fondu TGM – Osobní (30.11.2021, č.j. MUA-1765/2021)
Uložení v jiném archivu:
Literatura: Mám jen knihy a skripta, cenná práce životní. (Vydáno u příležitosti 70. výročí založení Masarykova ústavu). Praha 2002.
Edice:
Poznámka: Fond uložen na základě smlouvy mezi Kuratoriem Ústavu T.G. Masaryka a Masarykovým ústavem AV ČR (Na Florenci 3, Praha 1) z roku 2003
Některé knihy uloženy v kartonech
Při ústavu uložena i knihovna T.G. Masaryka