Vědecké kolegium filosofie (a sociologie) ČSAV • NAD 71

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Vědecké kolegium filosofie (a sociologie) ČSAV
Značka:
Číslo listu NAD: 71
Datace: (1960) 1961 - 1972 (1973)
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 0,24
Zpracováno (bm): 2,64
Inventarizováno (bm): 2,64
Tematický popis: Písemnosti fondu jsou cenným pramenem pro poznání filosofického bádání a sociologických výzkůmů v rámci ČSAV. Informují o organizaci a složení kolegia, činnosti ústavů, pracovišť a vědeckých společností filosofického a sociologického zaměření.
Vnější změny: 23.12.1970 č.př. 30/1970
18.09.1973 č.př. 10/1973
Zpracoval: Fond byl v r. 1975 uspořádán podle původního spisového plánu kolegia. V r. 1978 fond zinventarizoval prom. hist. Miloslav Něnička.
GI 2012
Beze změn. (07.03.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura:
Edice:
Poznámka: