Vědecké kolegium jaderného výzkumu ČSAV • NAD 77

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Vědecké kolegium jaderného výzkumu ČSAV
Značka: VK JV
Číslo listu NAD: 77
Datace: 1962 - 1972
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Původce:
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 0
Zpracováno (bm): 1,68
Inventarizováno (bm): 1,68
Tematický popis: Zprávy o činnosti, výsledcích výzkumu, plány úkolů a technického rozvoje ústavů příslušných ke kolegiu, činnost Ústavu jaderného výzkumu ČSAV, Spojeného ústavu jaderných výzkumů v Dubně u Moskvy; zasedání kolegia, výchova vědeckých pracovníků, obhajoby, ceny, vyznamenání, konference a další akce, zahraniční styky a spolupráce.
Vnější změny: 07.04.1972 č.př. 10/1972
16.10.1973 č.př. 17/1973
13.06.1979 č.př. 26/1979
Zpracoval: Fond uspořádal podle spisového plánu pracovišť ČSAV z r. 1972 a posléze zinventarizoval prom. hist. Miloslav Něnička.
GI 2012
Nedohledáno při GI 2012: 3 podací protokoly, 2 kartony (č. 1, 7). (28.01.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura: F. Klik: Jaderný výzkum v ČSSR. In: Věstník ČSAV 73, 1964, s. 57-60;
J. Řezanka - L. Trlifaj: Výsledky a perpektivy jaderné fysiky v ÚJV ČSAV. In: Věstník ČSAV 76, 1967, s. 309-318;
Nucleon, informační zpravodaj ČSAV, I., 1970.
Edice:
Poznámka: Část fondu, která byla poškozena při povodni v roce 2002 byla do konce roku 2003 odborně revitalizována.