Kabinet pro studia řecká, římská a latinská ČSAV • NAD 157

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Kabinet pro studia řecká, římská a latinská ČSAV
Značka: KŘŘL ČSAV
Číslo listu NAD: 157
Datace: 1954 - 1992 (1993)
Evidence pomůcek:
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 8,13
Zpracováno (bm): 0,92
Inventarizováno (bm): 0
Tematický popis: Těžištěm práce kabinetu byla edice základních materiálových děl v oboru latinské medievalistiky (slovník středověké latiny), edice latinských památek z českých zemí, vydávání Encyklopedie antiky a monografických studií z oboru antiky, latinské medievalistiky a byzantologie.
Fond obsahuje základní písemnosti k vzniku, vývoji a činnosti ústavu, doklady o jeho zahraničních stycích, vědeckovýzkumných plánech a o publikační aktivitě.
Vnější změny: 02.03.1983, č.př. 8/1983;
04.05.1983, č.př. 14/1983;
18.01.2001, č.př. 3/2001;
10.05.2001, č.př. 9/2001;
21.01.2004, č.př. 1/2004;
Zpracoval: Část fondu uspořádala a inventární seznam v roce 1991 vytvořila Olga Paulová.
Nezpracovaná část fondu byla z velké části přemanipulována z balíků do kartonů před stěhováním do nové archivní budovy v roce 2005. (28.11.2005)
GI 2012 (05.03.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura:
Edice:
Poznámka: