Svatobor • NAD 32

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Svatobor
Značka:
Číslo listu NAD: 32
Datace: 1859 - 1970
Evidence pomůcek:
Prozatímní inventární seznam Svatobor • č. pom. 483
Tématické skupiny: Spolky podpůrné, sociální, vzdělávací, zdravotnické a dobročinné do roku 1948
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 0,36
Zpracováno (bm): 18,09
Inventarizováno (bm): 0
Tematický popis: Spolek Svatobor byl založen k podpoře a uctívání českých spisovatelů, od toho se odvíjí obsah fondu: protokoly o schůzích ředitelstva, výboru, vlaného shromáždění; matriky, kartotéky a osobní spisy členů, publikace spolku, korespondence, stanovy, fondy a nadace, žádosti o podporu, materiály k oslavám význačných osob, jejich pomníky, sochy, pamětní desky, spisy o Slavíně a domech spolku, účetní materiál atd.
Vnější změny: 28.05.1970 č. př. 11/1970
Zpracoval: Fond byl částečně uspořádán podle schématu pro pořádání vědeckých institucí v roce 1971(?).
GI 2012
Nedohledáno při GI 2012: 8 nezpracovaných kartonů, kartotéky č. 2, 5. (10.09.2012)
Uložení v jiném archivu:
Literatura: O. Paulová: Svatobor. In: Archivní zprávy ČSAV, č. 5, Praha 1973, str. 52-56.
Edice:
Poznámka: Jako nezpracovaný materiál jsou vedeny multiplikáty (výroční zprávy ředitelství, stanovy, pravidla odkazů a nadání).

Část fondu, která byla poškozena při povodni v roce 2002 byla do konce roku 2003 odborně revitalizována.