Valná shromáždění členů ČSAV • NAD 39

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Valná shromáždění členů ČSAV
Značka: VS ČSAV
Číslo listu NAD: 39
Datace: 1952 - 1991
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 5,5
Zpracováno (bm): 4,14
Inventarizováno (bm): 4,14
Tematický popis: Dokumenty o přípravě a průběhu valných shromáždění členů ČSAV, prezence, přepisy stenografické záznamy z jednání, usnesení.
Vnější změny: 28.01.1953 č.j. 110
18.07.1961 č.j. 573
16.06.1971 č.j. 25
16.06.1978 č.př. 18/1978
10.06.1982 č.př. 26/1982
Zpracoval: Část fondu byla uspořádána a zpřístupněna pomocí tří dílčích inventářů.
První část fondu (1952-1961) uspořádal a zinventarizoval v roce 1980 prom. hist. M. Něnička.
Druhou část fondu (1962-1969) uspořádal a zinventarizoval v roce 1986 prom. hist. M. Něnička.
Třetí část fondu (1970-1980) uspořádala a zinventarizovala v roce 1988 Helena Janderová.
GI 2012 (27.11.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura: H. Barvíková - H. Janderová - M. Pokorná - V. Podaný: Fondy Archivu Akademie věd České republiky zpracované v desetiletí 1986-1995. In: Práce z dějin Akademie věd. Seria A, fasciculus 5, Praha 1997, s. 305-306.
Edice:
Poznámka: Část fondu, která byla poškozena při povodni v roce 2002 byla do konce roku 2003 odborně revitalizována.