Sekce III. chemická • NAD 61

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Sekce III. chemická
Značka:
Číslo listu NAD: 61
Datace: 1951 - 1962
Evidence pomůcek:
Elektronické pomůcky:
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 0,24
Zpracováno (bm): 3,72
Inventarizováno (bm): 3,72
Tematický popis: Archivní fond vznikl z činnosti III. sekce ČSAV.
Vnější změny: 1962
Zpracoval: Fond uspořádala a zinventarizovala v roce 1973 R. Ballnerová.
Po uspořádání fondu byly dodatečně vyjmuty cestovní zprávy a zařazeny do Sbírky cestovních zpráv.
GI 2012
Nedohledáno při GI 2012: 1 inventarizovaný karton (k. 17) (15.01.2013);
Dohledán 1 inventarizovaný karton (k. 17) (30.12.2013).
Uložení v jiném archivu:
Literatura: R. Ballnerová: I. - VIII. sekce ČSAV 1952-1961 (popis archivních fondů). In: Archivní zprávy ČSAV, 13, 1981, s. 77-95.
Edice:
Poznámka: Celkový počet kartonů: 32.
Část fondu, která byla poškozena při povodni v roce 2002, byla do konce roku 2003 odborně revitalizována.