Knihovna AV ČR • NAD 234

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Knihovna AV ČR
Značka: ZK-ÚVI ČSAV, KNAV AV ČR
Číslo listu NAD: 234
Datace: 1952 - 2017
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - knihovny Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 19,84
Zpracováno (bm): 3,24
Inventarizováno (bm): 3,24
Tematický popis: Fond obsahuje materiály důležité pro poznání vnitřní struktury a provozu ZK, personálie, plány a zprávy o jejich plnění, doklady spolupráce s jednotlivými knihovnami a institucemi, pořádání kursů, přehled zahraničních styků, zprávy o ediční, publikační a přednáškové činnosti pracovníků ZK, přehled o knihovnách, vědeckotechnických informacích a bibliografii pracovišť ČSAV.
Vnější změny: 01.11.1971 č.př. 34/1971
29.11.1972 č.př. 34/1972
05.07.1976,č.př. 9/1976
25.05.1977 č.př. 14/1977
16.05.1979 č.př. 23/1979
27.06.1979 č.př. 30/1979
19.09.1980 č.př. 23/1980
27.02.1981 č.př. 4/1981
06.04.1981 č.př. 10/1981
03.11.1981 č.př. 32/1981
03.02.1982 č.př. 6/1982
14.06.1982 č.př. 31/1982
21.02.1986 č.př. 2/1986
14.09.1990 č.př. 23/1990
24.03.1998 č.př. 6/1998
05.06.2018 č. přírůstku 22/2018, č.j. MUA-131/2018, MUA-562/2018
14.03.2023 č. přírůstku 2023/42 č. j. MUA-337/2023
Zpracoval: Část fondu uspořádala, podle spisového řádu pracovišť ČSAV z r. 1972, a inventář vytvořila v roce 1977dr. Soňa Spurná.
Nezpracovaná část fondu byla přemanipulována z balíků do kartonů před stěhováním do nové archivní budovy v roce 2005. (25.11.2005)
GI 2012 (23.01.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura: S. Spurná: Základní knihovna - Ústředí vědeckých informací ČSAV. In: Archivní zprávy ČSAV, 10, 1978, s. 68-70.
Edice:
Poznámka: Celkový počet kartonů: 85 nezpracovaných, 27 inventarizovaných.