Fyziologický ústav ČSAV • NAD 146

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Fyziologický ústav ČSAV
Značka: FGÚ ČSAV
Číslo listu NAD: 146
Datace: (1922) 1954 - 1992
Evidence pomůcek:
Prozatímní inventární seznam Fyziologický ústav ČSAV • č. pom. 287
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 26,42
Zpracováno (bm): 5,72
Inventarizováno (bm): 0
Tematický popis: Ústav se zabýval studiem základních fyziologických funkcí živočišného organismu z hlediska jeho vývoje, regulace, koordinace a integrace; zvláštní pozornost věnována otázkám optimalizace vztahů mezi lidským organizmem a prostředím a zkoumání integrační a řídící úlohy nervové soustavy.
Fond obsahuje materiály o organizaci, vývoji a činnosti ústavu: řešení vědeckých úkolů, zahraniční spolupráce, vědecká výchova pracovníků, ediční a publikační činnost.
Vnější změny: 23.03.1982 č.př. 10/1982
11.01.1983 č.př. 1/1983
20.07.1983 č.př. 23/1983
04.07.1986 č.př. 5/1986
10.12.1997 č.př. 18/1997
19.01.1999 č.př. 3/1999
02.02.1999 č.př. 7/1999
05.06.2002 č.př. 16/2002
13.1.2005 č.př. 3/2005
13.1.2005 č.př. 4/2005
15.08.2005 č. přírůstku 31/2005
02.12.2005 č. přírůstku 38/2005
20.09.2006 č. přírůstku 37/2006
20.09.2006 č. přírůstku 38/2006
20.09.2006 č. přírůstku 39/2006
13.07.2007 č. přírůstku 29/2007, č.j. 1458/2006
Zpracoval: Část nezpracované část fondu byla přemanipulována z balíků do kartonů před stěhováním do nové archivní budovy v roce 2005. (15.12.2005)
GI 2012
Nedohledáno při GI 2012: zpracovaný karton 27. (25.11.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura:
Edice:
Poznámka: Ve fondu jsou uloženy také písemnosti Zdeňka Servíta a Viléma Laufbergera.