Československá společnost pro vědeckou kinematografii při ČSAV, Brno • NAD 244

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Československá společnost pro vědeckou kinematografii při ČSAV, Brno
Značka: ČSVK
Číslo listu NAD: 244
Datace: (1961) 1966 - 1975
Tématické skupiny: Společenské organizace 1948 - 1990 - odborné (vědecké)
Původce:
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 0
Zpracováno (bm): 0,72
Inventarizováno (bm): 0,72
Tematický popis: Význam fondu je dán dvěma okolnostmi: především soustředěností informací o celém oboru a dále možností dokonalé konfrontace a doplnění informací z dalších rovněž již zpřístupněných fondů A AV ČR: především Laboratoře vědeckého filmu (1954-1973), Komise pro vědeckovýzkumný film při presidiu ČSAV (1961-1966) ZK - ÚVI ČSAV. Významné informace o měnících se záměrech a koncepcích v oblasti vědeckého filmu jsou obsaženy již v písemnostech fondu Vládní komise pro vybudování ČSAV (1952) a pozdějších presidiálních fondech.
Písemnosti ve fondu dokládají úspěšný rozvoj vědní disciplíny, vyrůstající z dobrých místních předpokladů a pracovních tradic mimo sídlo převážné většiny ostatních ústavů a zařízení ČSAV.
Vnější změny: 10.10.1973 č.př. 15/1973
17.01.1975 č.př. 7/1975 (převzato spolu s písemnostmi Komise pro vědeckovýzkumný film)
02.10.1979 č.př. 32/1979
12.04.1985 č.př. 7/1985
Zpracoval: Fond uspořádali podle spisového plánu pracovšť ČSAV a dílčí inventář sestavili v roce 1977 prom. hist. Olga Paulová, PhDr. Jindřich Schwippel.
GI 2012
Nedohledáno při GI 2012: 1 úřední kniha, 8 kartonů, 16 balíků (vše nezpracováno). (03.12.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura: Calábek J., Tradice a současnost Čs. společnostim pro vědeckou kinematografii při ČSAV, Věstník ČSAV, 1966, č. 3, s. 428-431.
Edice:
Poznámka: