Hornický ústav ČSAV • NAD 151

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Hornický ústav ČSAV
Značka: HÚ ČSAV, HOÚ ČSAV
Číslo listu NAD: 151
Datace: [1952] - 1979
Evidence pomůcek:
Elektronické pomůcky:
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 2,59
Zpracováno (bm): 8,04
Inventarizováno (bm): 8,04
Tematický popis: Základní dokumenty ústavu (písemnosti o zřízení ústavu, jeho zaměření, org. řády, výroční zprávy, plnění úkolů vědecko-výzkumného plánu, konference, zahr. styky, zahr. spolupráce, studijní cesty do zahraničí, zápisy ze schůzí ústavní a vědecké rady, doklady o personálních záležitostech, doklady o spolupráci s domácími institucemi, zavádění výsledků výzkumné práce do praxe, využití patentů a zlepš. návrhů, umístění a vybavení pracoviště, výchova věd. pracovníků, udělování věd. hodnotní, publikační, ediční a vědecko-popularizační činnost.
Vnější změny: 03.01.1975 č.př. 3/1975
20.06.1979 č.př. 27/1979
11.02.1981 č.př. 1/1981
13.04.1981 č.př. 11/1981
05.04.1984 č.př. 10/1984
Zpracoval: Část fondu uspořádala a zinventarizovala v letech 1982-1983 prom. hist. O. Paulová, podle spisového plánu pracovišť ČSAV z r. 1972. Dodatky k fondu byly zařazeny v roce 1986 a fond byl reinvetarizován.
Při přípravě fondů na stěhování do nové archivní budovy byla dohledána část fondu. (25.5.2005)
GI 2012 (30.10.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura: H. Barvíková - H. Janderová - M. Pokorná - V. Podaný: Fondy Archivu Akademie věd České republiky zpracované v desetiletí 1986-1995. In: Práce z dějin Akademie věd. Seria A, fasciculus 5, Praha 1997, s. 312.
Edice:
Poznámka: