Nová Kozákova sbírka – Vulkány • NAD 723

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Nová Kozákova sbírka – Vulkány
Značka: NKS-V
Číslo listu NAD: 723
Datace: [1719] - [2004]
Tématické skupiny: Sbírky obrazového materiálu, fotografií a negativů
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 1,25
Zpracováno (bm): 0
Inventarizováno (bm): 0
Tematický popis: Čtyři desetiletí budovaná ikonografická sbírka věnovaná sopkám a jejich erupcím; dokumentuje grafická vyobrazení sopek a sopečné činnosti z celého světa ze 17.–19. století (Vesuv, Etna, jihoamerické vulkány...). Obsahuje originální grafiky, obrazové soubory, knižní ilustrace a kopie, v počtu několik set kusů.
Vnější změny: 02.01.2023 (č. změny 35/2023); č. j. MUA-1245/2015 (kupní smlouva)
Zpracoval:
Uložení v jiném archivu:
Literatura:
Edice:
Poznámka: Kvůli odlišení dřívější sběratelovy kolekce, která je v držení univerzity v americkém Berkeley (Jan Kozak Collection), je sbírka uložená v MÚA pojmenována Nová Kozákova sbírka – Vulkány (NKS-V), v jinojazyčné literatuře se doporučuje užívat původcem zavedené označení New Kozak Collection – Volcanoes (NKC-V).