Přírodovědecký klub • NAD 24

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Přírodovědecký klub
Značka: PK
Číslo listu NAD: 24
Datace: 1865 - 1939
Evidence pomůcek:
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení
Původce:
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 0
Zpracováno (bm): 1,8
Inventarizováno (bm): 1,8
Tematický popis: Fond poskytuje údaje k historii spolku samého, ale i k dějinám přírodních věd obecně. Písemnosti spolku po roce 1939 se vůbec nedochovaly.
Vnější změny: 28.11.1967 č. j. 1276 ;
20.11.1990 č. př. 48/1990
Zpracoval: První část (4 kartony) byly do ÚA ČSAV převzaty z Přírodovědecké fakulty UK a z pozůstalosti Radima Kettnera v roce 1967. Tyto písemnosti v roce 1981 uspořádal a zinventarizoval dr. Jiří Beran. Po převzetí druhé části fondu delimitované z Literárního archivu PNP v roce 1990, rozsahem objemnější a obsahem významnější, byl celý fond reinventarizován J. Paďourkem a H. Janderovou, která sestavila inventář.
GI 2012
Nedohledáno při GI 2012: 2 inventarizované kartony (č. 2, 3). (07.08.2012)
Uložení v jiném archivu:
Literatura: H. Barvíková - H. Janderová - M. Pokorná - V. Podaný: Fondy Archivu Akademie věd České republiky zpracované v desetiletí 1986-1995. In: Práce z dějin Akademie věd. Seria A, fasciculus 5, Praha 1997, s. 303-304.
Edice:
Poznámka: Část fondu, která byla poškozena při povodni v roce 2002 byla do konce roku 2003 odborně revitalizována.