Ústav pro hydrodynamiku ČSAV • NAD 214

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Ústav pro hydrodynamiku ČSAV
Značka: ÚH ČSAV
Číslo listu NAD: 214
Datace: 1953 - 1992 (1993)
Evidence pomůcek:
Elektronické pomůcky:
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 4,67
Zpracováno (bm): 1,97
Inventarizováno (bm): 1,97
Tematický popis: Činnost ústavu zaměřena na výzkum v oborech dynamiky kapalin a směsí ve vědních disciplínách hydrodynamiky a hydrodynamické části reologie a hydrologie a na aplikaci a využití dosažených výsledků. V polovině 60. let se ústav specializoval v rámci státního vědecko-výzkumného plánu na řešení otázek proudění newtonských kapalin a disperzních soustav. Pobočné pracoviště v Brně se specializovalo především na výzkum separačních a čistících procesů (čištění vody metodou vločkového mraku, zachycování úletu škodlivin) do r. 1963.
Písemnosti podávají svědectví o organizaci ústavu, pracovních (životopisy, bibliografie prací, hodnocení), odměnách a cenách ústavu, výroční zprávy o činnosti, řešení jednotlivých vědecko-výzkumných úkolů, vědecké výchovy, mezinárodních stycích a členství v mezinárodních vědeckých organizacích, publikačních a popularizačních záležitostech.
Vnější změny: 03.01.1975 č.př. 2/1975
28.12.1977 č.př. 42/1977
31.05.2001 č.př. 12/2001
5.4.2007 č. přírůstku 11/2007, č.j. 1470/06
28.04.2008 č. přírůstku 21/2008, č.j. 1048/07
Zpracoval: Část fondu uspořádal a inventář k němu vypracoval v roce 1976 prom. hist. Miloslav Něnička. Při pořádání písemností bylo použito spisového plánu pracovišť ČSAV z r. 1972.
Byla dohledána část fondu (i.č. 1-3 z archivní pomůcky č. 78), (19.11.2004).
Neuspořádanou část fondu roztřídila do skupin a přemanipulovala z balíků do kartonů M. Švadlenová (31.05.2005).
GI 2012
Nedohledáno při GI 2012: 1 fotografie (v ič. 108). (24.09.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura: Něnička M., Prameny k dějinám fyzikálních a technických ústavů ČSAV, II. část, Archivní zprávy 9, 1977, s. 126-134.
Novák P., 15 let Ústavu pro hydrodynamiky ČSAV, Vodohospodářský časopis 1968, s. 273-280.
Smetana J., Ústav pro hydrodynamiku ČSAV, Věstník ČSAV 67, 1958, 1958, s. 63-68; 1959, s. 76.
Smutek R., 20 let Ústavu pro hydrodynamiku ČSAV, Vodohospodářský časopis 1973, s. 5-6.
Edice:
Poznámka: Celkový počet kartonů: 17 zpracovaných, 39 nezpracovaných.
Nezpracovaná úřední kniha v kartonu 19 spolu s podacími protokoly
Podací protokoly v kartonech 1, 1a, 1b. Nezpracované podací protokoly v kartonech 17-19.