Státní archeologický ústav • NAD 27

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Státní archeologický ústav
Značka:
Číslo listu NAD: 27
Datace: (1903) 1919 - 1952
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - výzkumné ústavy a instituce
Původce:
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 0
Zpracováno (bm): 1,44
Inventarizováno (bm): 1,44
Tematický popis: Materiály k organizaci a práci ústavu, zprávy o činnosti, dokumenty o výzkumu, personální spisy, zahraniční styky.
Vnější změny: 05.11.1982 č.př. 52/1982
Zpracoval: V roce 1996 fond uspořádal a zinventarizoval Mgr. Martin Pytlíček.
GI 2012
Beze změn. (20.08.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura: Metodologické problémy československé archeologie, In: Konference čs. archeologů k 60. výročí založení Archeologického ústavu ČSAV, Liblice 13. - 14. 9. 1979, Praha 1982, s. 7-9.
J. Filip, Vývoj československé archeologie a podíl archeologických ústavů, In: Archeologické studijní materiály 10/1 - 1972, Praha 1972, s. 7-8.
J. Böhm, Patnáct let archeologického ústavu ČSAV v osvobozené vlasti, Archeologické rozhledy XII., 1960, s. 234 - 239.
Edice:
Poznámka: