Komise Výboru presidia pro řízení pracovišť ČSAV pro dořešení některých otázek nápravy křivd • NAD 122

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Komise Výboru presidia pro řízení pracovišť ČSAV pro dořešení některých otázek nápravy křivd
Značka: KVPDNK
Číslo listu NAD: 122
Datace: 1990 - 1992
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Původce:
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 0
Zpracováno (bm): 0,24
Inventarizováno (bm): 0,24
Tematický popis: Agenda rehabilitací pracovníků ČSAV, nedořešených Ústřední komisí ČSAV pro nápravu křivd.
Vnější změny: neprošlo přírůstkovou knihou
Zpracoval: zpracování a inventarizace fondu (15.12.2007)
GI 2012
Beze změn (05.12.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura:
Edice:
Poznámka: Část fondu, která byla poškozena při povodni v roce 2002, byla do konce roku 2003 odborně revitalizována.