Státní historický ústav, Praha • NAD 28

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Státní historický ústav, Praha
Značka:
Číslo listu NAD: 28
Datace: (1919) 1920 - 1953
Evidence pomůcek:
Prozatímní inventární seznam Státní historický ústav v Praze • č. pom. 255
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - výzkumné ústavy a instituce
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 0,36
Zpracováno (bm): 2,32
Inventarizováno (bm): 0
Tematický popis: Fond obsahuje soubor dokumentů k vývoji ústavu, k hlavním složkám jeho činnosti i k organizaci výzkumu a vydávání historických pramenů (výzkum domácích i zahraničních pramenů k československým dějinám ve středověku). Později po roce 1945 též historicko-vlastivědný výzkum v českých zemích a studium novějších dějin do konce 19. stol. Fond je také důležitým doplňujícím pramenem k organizaci historické vědecké práce v letech 1921-1952.
Vnější změny: 24.07.1962 č.j. 718
Zpracoval: Fond uspořádal v roce 1965 prom. hist. Jan Flodr.
GI 2012
Nedohledáno při GI 2012: 2 úřední knihy (18, 22). (18.09.2012)
Uložení v jiném archivu:
Literatura:
Edice:
Poznámka: Část fondu, která byla poškozena při povodni v roce 2002 byla do konce roku 2003 odborně revitalizována.