Ústav pro jazyk český • NAD 34

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Ústav pro jazyk český
Značka: ÚJČ ČAVU
Číslo listu NAD: 34
Datace: (1906) 1911 - 1952 (1955)
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - výzkumné ústavy a instituce
Původce:
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 0
Zpracováno (bm): 0,96
Inventarizováno (bm): 0,96
Tematický popis: Fond má základní význam pro zpracování historie Ústavu pro jazyk český a jeho předchůdce Kancelář Slovníku jazyka českého. Obraz o vývoji Kanceláře a její činnosti pro období 1906-1945 podávají především záznamy a knihy o excerpční činnosti v tomto období a na ní navazující personální spisy o excerpcistech, zadaných úkolech apod.
Ve fondu jsou dále zachovány doklady o jednání kolem zřízení Ústavu po roce 1918, domácí a zahraniční korespondence z prvních let Kanceláře, písemnosti hospodářské a účetní, materiály k založení ÚJČ ČAVU a jeho chodu - výroční zprávy, plány, excerpční činnost, novinové články - ohlas veřejnosti k činnosti kanceláře, odborné polemiky atd.
Vnější změny:
Zpracoval: V roce 1971 fond předběžně zpracoval a utřídil pracovník ÚJČ ČSAV dr. J. Macháček. Přejímací soupis v roce 1987 vyhotovil dr. Josef Levora. Fond uspořádala a zinventarizovala v roce 1997 Mgr. Daniela Brádlerová.
GI 2012
Nedohledáno při GI 2012: inv. č. 72 (kniha excerpcí). (06.09.2012)
Uložení v jiném archivu:
Literatura:
Edice:
Poznámka: Fondu, který byl poškozen při povodni v roce 2002 byl do konce roku 2003 odborně revitalizován.