Národohospodářský ústav při ČAVU • NAD 20

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Národohospodářský ústav při ČAVU
Značka:
Číslo listu NAD: 20
Datace: 1905 - 1954
Evidence pomůcek:
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - výzkumné ústavy a instituce
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 0,01
Zpracováno (bm): 8,96
Inventarizováno (bm): 0
Tematický popis: Cenný pramen pro hospodářské dějiny a dějiny techniky, dokládající snahy o podporu rozvoje podnikání.
Protokoly ze sborových zasedání, protokoly představenstva, z části spisy zemědělského odboru, osobní spisy členů NÚ, stipendijní agenda, spisy o podporách z fondů a nadací.
Vnější změny: 14.10.1955 č. 17
11.06.1958 č. 28
21.04.1961 č.j. 329
Zpracoval: V letech 1982-1983 fond uspořádal Josef Levora.
GI 2012
Nedohledáno při GI 2012: 1 kartotéka (kart. č. 26), 8 razítek. (24.01.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura: Zprávy o činnosti Národohospodářského ústavu za léta 1907-1945, svazky I.-XXVII.
V. Vojtíšek, O archivu Československé akademie věd, Věstník ČSAV, 66, 1957, s. 146-147.
J. Mandlerová, Ke vzniku a činnosti Národohospodářského ústavu při České akademii cís. Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění v letech 1907-1914, Sborník historický 20 (1973), s. 107-142.
J. Mandlerová, Vývoj Národohospodářského ústavu při České akademii v letech 1914-1918, Sborník historický, 21 (1974), s. 119-158.
Edice:
Poznámka: Celkový počet kartonů: 67.
Část fondu, která byla poškozena při povodni v roce 2002 byla do konce roku 2003 odborně revitalizována.