Katedra jazyků ČSAV • NAD 160

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Katedra jazyků ČSAV
Značka: KJ ČSAV
Číslo listu NAD: 160
Datace: 1954 - 1971
Evidence pomůcek:
Prozatímní inventární seznam Katedra jazyků ČSAV • č. pom. 304
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 0,1
Zpracováno (bm): 0,72
Inventarizováno (bm): 0
Tematický popis: Písemnosti organizačního a ekonomického charakteru, personální agenda.
Vnější změny: 20.12.1972 č.př. 33/1972
Zpracoval: Fond v roce 1984 uspořádala prom. hist. O. Paulová podle spisového plánu pracovišť ČSAV z roku 1972.
GI 2012
Nedohledáno při GI 2012: 1 balík. (09.05.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura: A. Hofman: Pět let činnosti Katedry jazyků ČSAV. In: Věstník ČSAV, 69, 1960, s. 198-199.
Edice:
Poznámka: Jako dlouhodobé S byly uloženy mzdové listy a účetní konta z let 1955-1969 (S 40).