Archiv AV ČR • NAD 586

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Archiv AV ČR
Značka: A AV ČR
Číslo listu NAD: 586
Datace: (1990) 1993 - 2009
Tématické skupiny: Registratury specializovaných archivů a jeho předchůdců Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Původce:
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 13,08
Zpracováno (bm): 0
Inventarizováno (bm): 0
Tematický popis: Inventarizace (1995, 1999), osobní spisy pracovníků (1992-2004), roční rekapitulace - mzdy (1998-2001), statistika (1994-2000), písemnosti badatelny (badatelské listy), písemnosti sekretariátu (atestace, zápisy vědecké a ústavní rady, razítka) aj.
Písemnosti Oddělení pro studium a soupis rukopisů (Studie o rukopisech, plány činnosti, projekt "Program rozvoje badatel. výzkumu", zprávy o činnosti aj.).
Vnější změny: 06.04.2006 č. přírůstku 6/2006
2.8.2006 č. přírůstku 24/2006
13.09.2006 č. přírůstku 36/2006
26.03.2007 č. přírůstku 10/2007, č.j. 242/07
17.06.2008 č. přírůstku 10/2008, č.j. 377/08
07.08.2008 č. přírůstku 13/2008, č.j. 895/2008
30.01.2009 č. přírůstku 3/2009, č.j. 101/2009
24.08.2022 č.přírůstku 2022/17 č.j.MUA-1235/2022
Zpracoval: Přesun písemností z období 1993-2000 z fondu Ústřední archiv ČSAV do nově vzniklého fondu Archiv AV ČR. (23.11.2005)
GI 2012
Nedohledáno při GI 2012: 9 razítek [1993-2005]. (07.01.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura:
Edice:
Poznámka: Fond je uložen v 50 kartonech a 4 balících.