Ediční rada ČSAV • NAD 112

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Ediční rada ČSAV
Značka: ER ČSAV
Číslo listu NAD: 112
Datace: 1962 - 1989
Evidence pomůcek:
Prozatímní inventární seznam Ediční rada ČSAV • č. pom. 278
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 2,76
Zpracováno (bm): 1,8
Inventarizováno (bm): 0
Tematický popis: Rada koordinovala vydavatelskou činnost a rozhodovala o ediční politice ČSAV. Fond obsahuje zápisy o jednání ediční rady a další dokumenty o činnosti.
Vnější změny: 22.06.1990 č.př. 15/1990
Zpracoval: Dílčí soupis archivního fondu (zápisy ze zasedání) vypracovala v roce 1990 PhDr. Alena Míšková.
GI 2012 (02.12.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura: H. Barvíková - H. Janderová - M. Pokorná - V. Podaný: Fondy Archivu Akademie věd České republiky zpracované v desetiletí 1986-1995. In: Práce z dějin Akademie věd. Seria A, fasciculus 5, Praha 1997, s. 311.
Edice:
Poznámka: