Klecanda Vladimír (sbírka) • NAD 5014

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Klecanda Vladimír (sbírka)
Značka: Klecanda
Číslo listu NAD: 5014
Datace: 1937 - 1946
Tématické skupiny: Sbírky opisů a kopií archiválií (zde i opisy archiválií ze zahraničních archivů)
Původce:
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 0
Zpracováno (bm): 11,16
Inventarizováno (bm): 11,16
Tematický popis: Kopie, opisy, v menší míře originály písemností z činnosti československého zahraničního odboje v Paříži a Londýně, politických a zájmových skupin za 2. světové války, obšírná dokumentace o osobách, československo-polských vztazích, výstřižky k problematice jednotlivých zemí. Osobní doklady, korespondence, články
Vnější změny: 1990
Zpracoval: Sbírka zvaná Kalvodův archiv (krycí jméno Vladimíra Klecandy) byla původně shromažďována a pořádána za druhé světové války v londýnském exilu. Původce ji daroval E. Benešovi, stala se přičleněnou částí tzv. Benešova archivu. S ním převzata Archivem Ústavu dějin KSČ (zde uložena jako sbírka č. 38). Inventář z roku 1959, vyhotovila Libuše Klimešová
GI 2001 (14.12.2001)
GI 2012
Beze změn. (28.08.2012)
Uložení v jiném archivu:
Literatura:
Edice:
Poznámka: Fond uložen na základě smlouvy mezi Kuratoriem Ústavu T.G. Masaryka a Masarykovým ústavem AV ČR z roku 2003.