Sekce VII. ekonomie, práva (a filosofie) • NAD 65

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Sekce VII. ekonomie, práva (a filosofie)
Značka:
Číslo listu NAD: 65
Datace: 1952 - 1961
Elektronické pomůcky:
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 0,48
Zpracováno (bm): 2,72
Inventarizováno (bm): 2,72
Tematický popis: Fond vznikl z činnosti VII. sekce ČSAV.
Vnější změny: Převzato před r. 1968.
Zpracoval: Fond uspořádala a zinventarizovala v letech 1977-1978 R. Ballnerová.
Cestovní zprávy byly vyjmuty z fondu a zařazeny do Sbírky cestovních zpráv.
GI 2012 (02.01.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura: R. Ballnerová: I. - VIII. sekce ČSAV 1952-1961 (popis archivních fondů). In: Archivní zprávy ČSAV, 13, 1981, s. 77-95.
Edice:
Poznámka: Celkový počet kartonů: 23.
Část fondu, která byla poškozena při povodni v roce 2002, byla do konce roku 2003 odborně revitalizována.