Ústav dějin evropských socialistických zemí ČSAV • NAD 184

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Ústav dějin evropských socialistických zemí ČSAV
Značka: ÚDESZ ČSAV
Číslo listu NAD: 184
Datace: 1964 - 1968 (1969)
Elektronické pomůcky:
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 0,12
Zpracováno (bm): 1,22
Inventarizováno (bm): 1,22
Tematický popis: Fond podává přehled o přechodném období let 1964-1969, kdy po zrušení Slovanského ústavu ČSAV a Československo-sovětského institutu ČSAV došlo k soustředění veškerého bádání v oblasti dějin evropských socialistických zemí a jejich vzájemných vztahů.
Fond obsahuje: spisový materiál o vývoji pracoviště, personální agendu, plány vědecké práce, výroční zprávy o činnosti, zápisy z porad, zprávy o služebních cestách, zahraniční styky, zprávy o stavu knihovny, doklady o spolupráci s domácími institucemi, o výchově vědeckých pracovníků, o publikační, ediční a vědecko-popularizační činnosti.
Vnější změny: 26.06.1974 č.př. 11/1974
03.08.1977 č.př. 22/1977
31.08.1977 č.př. 23/1977
03.04.1978 č.př. 7/1978
Zpracoval: Část fondu uspořádala a zinventarizovala v roce 1983 PhDr. Soňa Spurná. Při pořádání byl použit spisový plán pracovišť ČSAV z r. 1972.
Část fondu v roce 2004 přemanipulovala z balíků do kartonů M. Švadlenová.
GI 2012
Nedohledáno při GI: 1 nezpracovaný karton. (18.03.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura: K. Herman: ČSI ČSAV v letech 1954-1964. In: Slovanský přehled, 62, 1976, s. 91-98.
Č. Amort: ČSI v letech 1964-1976. In: Slovanský přehled, 62, 1976, s. 99-103.
J. Hrozienčík: Československo-sovietsky inštitút Slovenskej akadémie vied. In: Slovanský přehled, 62, 1976, s. 104-110.
A. Mátl - Vlad. Šťastný: Ústav jazyků a literatur ČSAV a Ústav dějin evropských socialistických zemí ČSAV [o pobočce v Brně]. In: Brno v minulosti a dnes, VIII., Brno 1966, s. 284-285.
Edice:
Poznámka: Celkový počet zpracovaných kartonů: 10.