Ústav pro výzkum veřejného mínění ČSAV • NAD 218

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Ústav pro výzkum veřejného mínění ČSAV
Značka: ÚVVM ČSAV
Číslo listu NAD: 218
Datace: 1966 - 1972
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 0,27
Zpracováno (bm): 1,32
Inventarizováno (bm): 1,32
Tematický popis: Fond obsahuje: materiály k organizaci pracoviště, zápisy ze zasedání ústavní rady, personální agenda, plány vědecké práce a zprávy o jejich plnění, spisy o vědecko-organizační činnosti a spolupráci s domácími institucemi, materiály o zahraničních stycích, o publikační a vědecko-popularizační činnosti, dále film "Veřejné mínění" a dva podací protokoly, studijní materiály, výsledky jednotlivých výzkumů, styk s tazateli.
Pracovní náplní ústavu bylo řešení teoreticko-metodologických problémů veřejného mínění a provádění výzkumů názorů, postojů a hodnotových orientací obyvatelstva v jejich struktuře, vývoji, intenzitě a tvorbě pro potřeby stranických a státních řídících orgánů, jakož i pro potřeby teoretických společenskovědních pracovišť ČSAV a SAV.
Vnější změny: 30.08.1972 č.př. 16/1972
18.09.1973 č.př. 11/1973
Zpracoval: V r. 1975 fond uspořádala prom. hist. O. Paulová. V r. 1980 byl do fondu doplněn ekonomický materiál. Fond byl definitivně uspořádán a zinventarizován v r. 1983 O. Paulovou a M. Něničkou. Při pořádání byl užit spisový plán pracovišť ČSAV z r. 1972.
GI 2012 (21.01.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura:
Edice:
Poznámka: