Smutný Jaromír • NAD 5013

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Smutný Jaromír
Značka: Smutný
Číslo listu NAD: 5013
Datace: (1883) 1893 - 1949
Elektronické pomůcky:
Inventář Smutný Jaromír
Tématické skupiny: Sbírky jiné
Původce:
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 0
Zpracováno (bm): 4,92
Inventarizováno (bm): 4,92
Tematický popis: Osobní doklady, deníkové záznamy, úřední a poloúřední korespondence, písemnosti z činnosti československého zahraničního odboje ve Velké Británii za 2. světové války, Československého národního výboru v Paříži a Londýně a Kanceláře prezidenta republiky, včetně situačních a zpravodajských hlášení, opisy článků a projevů E. Beneše.
Vnější změny: 1990
Zpracoval: Za druhé světové války přičleněná část tzv. Benešova archivu, s ním převzata Archivem Ústavu dějin KSČ (zde uložena jako sbírka č. 37). Inventář z roku 1958, vyhotovila Libuše Klimešová.
GI 2001 (14.12.2001)
Zpracování fondu a vytvoření inventáře (29.11.2012, č. j. MUA-1200/2012).
GI 2012 (03.09.2012)
Uložení v jiném archivu:
Literatura: Popis v Revue dějin socialismu, 1, 1969, s.147
Edice:
Poznámka: Fond uložen na základě smlouvy mezi Kuratoriem Ústavu T.G. Masaryka a Masarykovým ústavem AV ČR z roku 2003.
Fotografie evidovány také v elektronickém katalogu (Fotoarchiv AÚTGM).
Celkový rozsah fondu: 41 kartonů.