Jednota československých matematiků a fyziků • NAD 13

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Jednota československých matematiků a fyziků
Značka: JČMF
Číslo listu NAD: 13
Datace: [1836] - 1952 (1959)
Tématické skupiny: Odborné (vědecké) spolky a společnosti do roku 1948 Společenské organizace 1948 - 1990 - odborné (vědecké)
Původce:
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 0,12
Zpracováno (bm): 10,19
Inventarizováno (bm): 10,19
Tematický popis: Ze spisového materiálu fondu, který je zachován torzovitě, mají největší cenu protokoly z výborových a valných schůzí, kartotéky a karty členů, materiály ke komisím a sekcím.
Převážnou část fondu však tvoří rukopisy prací, originály obrazového doprovodu, korektury, tisky s obr. přílohami a písemnosti z bezprostřední vazby na konkrétní práci - knihu, studii, článek. (Ediční řady: Sborník, Knihovna spisů matematických a fyzikálních, Kruh, Cesta k vědění, Brána k vědění, Učebnice; Časopisy: Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, Rozhledy matematicko - přírodovědecké, Matematika a fyzika ve škole, Fyzika v technice).
Velmi cenné jsou i celky fotografií v albech, pravděpodobně ze sbírky Emila Weyra.
Vnější změny: 18.02.1964 č.j. 280/1964
21.04.1965 č.j. 429/1965
10.05.1966 č.j. 519/1966
23.04.1979 č.př. 13/1979
09.06.1982 č.př. 25/1982
11.04.1983 č.př. 12-13/1983
Zpracoval: Jiří Beran pořídil v roce 1970 orientační popis (2 s.) části fondu. V letech 2001-2003 fond uspořádala podle uměle vytvořeného pořádacího schématu Mgr. Hana Kábová, která v letech 2002-2003 sestavila inventář a napsala úvod k této archivní pomůcce.
GI 2012 (27.07.2012)
Při revizi sbírky Drobné fondy (NAD 483) proběhla nová identifikace odborné práce prof. Františka Nachtikala (1874–1939)– jediné části složky ve sbírce uložených dokumentů vážících se k F. Nachtikalovi. Bylo zjištěno, že se jedná o dílo Technická fysika, konkrétně o stránkovou korekturu 2. vydání (1937) a o část korigovaného nalepeného tisku 2. vydání s úpravami a doplňky pro 3. vydání (1946). Obojí patří správně do fondu vydavatele této práce – Jednoty československých matematiků a fyziků (JČMF), kde je toto dílo (rkp. a korektura) uloženo neúplné. Jedná se tedy o dodatek fondu JČMF, do něhož je práce přeřazena (konkrétně dodatek k i. č. 503 v k. 20), uloženo v k. 84 (celý karton). (26.05.2022)
Uložení v jiném archivu:
Literatura:
Edice:
Poznámka: Část fondu, která byla poškozena při povodni v roce 2002 byla do konce roku 2003 odborně revitalizována.