Laboratoř pro výzkum ultrastruktury buněk a tkání ČSAV • NAD 165

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Laboratoř pro výzkum ultrastruktury buněk a tkání ČSAV
Značka:
Číslo listu NAD: 165
Datace: 1952 - 1974
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 0,12
Zpracováno (bm): 0,84
Inventarizováno (bm): 0,84
Tematický popis: Fond obsahuje doklady o organizaci pracoviště, plány vědecké práce a zprávy o jejich plnění, materiály o vědecko-výzkumných úkolech, o spolupráci s vědeckými ústavy, o výchově vědeckých pracovníků a udělování vědeckých hodností, o zahraniční spolupráci a studijních cestách, doklady o vědecko-popularizační činnosti.
Vnější změny: 23.06.1976 č.př. 8/1976
10.02.1978 č.př. 2/1978
10.11.1983 č.př. 41/1983
Zpracoval: Fond v roce 1984 uspořádala podle spisového plánu pracovišť ČSAV (z r. 1972) a inventář sestavila prom. hist. O. Paulová.
GI 2012
Beze změn. (15.01.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura: H. Barvíková - H. Janderová - M. Pokorná - V. Podaný: Fondy Archivu Akademie věd České republiky zpracované v desetiletí 1986-1995. In: Práce z dějin Akademie věd. Seria A, fasciculus 5, Praha 1997, s. 313.
Edice:
Poznámka: