Fyzikální ústav ČSAV • NAD 145

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Fyzikální ústav ČSAV
Značka: FZÚ ČSAV
Číslo listu NAD: 145
Datace: 1953 - 1992 (1995)
Evidence pomůcek:
Prozatímní inventární seznam Fyzikální ústav ČSAV • č. pom. 286
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 18,49
Zpracováno (bm): 2,76
Inventarizováno (bm): 0
Tematický popis: Ústav prováděl základní výzkum ve fyzice pevných látek a ve fyzice elementárních částic, výzkum elektrických výbojů v plynech a v oblasti aplikované optiky.
Fond obsahuje organizačně administrativní písemnosti, personální agendu, dokumenty o spolupráci s ostatními ústavy ČSAV i s jinými resorty, zahraničních stycích, o publikační a ediční činnosti pracovníků.
Vnější změny: 15.05.1979, č.př. 21/1979;
24.03.1982, č.př. 11/1982;
17.08.1983, č.př. 25/1983 a 26/1983;
30.08.1983, č.př. 28/1983;
12.01.1984, č.př. 1/1984;
10.06.1992, č.př. 11/1992;
08.10.1997, č.př. 17/1997;
17.03.1999, č.př. 9/1999;
04.06.2002, č.př. 12/2002;
10.03.2004 č.př. 3/2004
05.04.2006 č. přírůstku 4/2006
28.06.2007 č. přírůstku 22/2007, č.j. 582/2007
Zpracoval: Částečně zpracováno bylo období 1953-1961 při studentských praxích v roce 1983.
Neuspořádaná část fondu byla přemanipulován z balíků do kartonů před stěhováním do nové archivní budovy v roce 2005. (7.11.2005)
GI 2012
Nedohledáno při GI 2012: 1 nezpracovaná úřední kniha (1955-1978), 3 nezpracované kartony. (30.01.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura: H. Barvíková - H. Janderová - M. Pokorná - V. Podaný: Fondy Archivu Akademie věd České republiky zpracované v desetiletí 1986-1995. In: Práce z dějin Akademie věd. Seria A, fasciculus 5, Praha 1997, s. 311-312.
Edice:
Poznámka: