Masaryk Garrigue Jan • NAD 5006

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Masaryk Garrigue Jan
Značka: JGM
Číslo listu NAD: 5006
Datace: [1848] - [1948]
Evidence pomůcek:
Tématické skupiny: Osobní fondy
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 3,02
Zpracováno (bm): 0,61
Inventarizováno (bm): 0,61
Tematický popis: Doklady, osobní korespondence, dokumentace k literární činnosti a k působení v diplomatických funkcích - zápisy z jednání, korespondence, hlášení
Vnější změny: Přejímáno průběžně Ústavem T.G.Masaryka od roku 1932;
21.10. 1996, 12/96;
29. 8. 2001, 11/01;
7. 3. 2002, 8/02;
7.12.2015 č. přírůstku 27/2015, č.j. MUA-1140/2015
25.05.2018 č. přírůstku 25/2018, č.j. MUA-513/2018
07.03.2022 č.přírůstku 2022/41 č.j.MUA-290/2022
Zpracoval: Inventář z roku 1998, vyhotovili D. Hájková a J. Soukup
GI 2001 (13.12.2001)
GI 2012 (04.01.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura:
Edice:
Poznámka: Fond uložen na základě smlouvy mezi Kuratoriem Ústavu T.G. Masaryka a Masarykovým ústavem AV ČR z roku 2003
Rodinná korespondence je uložena ve fondu TGM - korespondence III
Některé knihy jsou uloženy v kartonech
Přírůstek 12/96 je depozitum, majetek Ch. Kotíkové