Biofyzikální ústav ČSAV, Brno • NAD 135

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Biofyzikální ústav ČSAV, Brno
Značka: BFÚ ČSAV
Číslo listu NAD: 135
Datace: 1953 - 2001
Evidence pomůcek:
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 2,36
Zpracováno (bm): 7,56
Inventarizováno (bm): 0
Tematický popis: Fond obsahuje dokumenty o vývoji, budování a činnosti ústavu a jeho pracovníků (např. ředitelů F. Herčíka a Z.Karpfela).
Vnější změny: 06.09.1985 č.př. 28/1985
30.05.1990 č.př. 13/1990
03.08.1990 č.př. 18/1990
11.10.1990 č.př. 29/1990
15.11.1990 č.př. 49/1990
13.12.1990 č.př. 50/1990
03.09.1992 č.př. 13/1992
16.03.2000 č.př. 4/2000
22.11.2004 č.př. 36/2004
30.12.2005 č. přírůstku 50/2005
20.01.2009 č. přírůstku 1/2009, č.j. 1230/2008
Zpracoval: Vnitřní skartace písemností, kterou provedla v rámci pořádání fondu v letech 2004-2005 J. Kalendovská. (15.12.2005)
Fond uspořádala (podle Spisového řádu pracovišť ČSAV z roku 1972) v letech 2004-2005 J. Kalendovská, která v roce 2005 také sestavila prozatímní inventární seznam. (15.12.2005)
GI 2012 (28.01.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura:
Edice:
Poznámka: Fond je uložen v 63 kartonech (13 podacích protokolů je v k. 1-2, spisy v k. 3-63, 9 razítek v k. 16 spolu se spisy).