Pražský lingvistický kroužek • NAD 22

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Pražský lingvistický kroužek
Značka: PLK
Číslo listu NAD: 22
Datace: 1928 - 1956
Evidence pomůcek:
Prozatímní inventární seznam Pražský lingvistický kroužek • č. pom. 482
Tématické skupiny: Spolky kulturní a osvětové do r. 1948 (divadelní, čtenářské, knihovnické, pěvecké, hudební, muzejní, okrašlovací, malířské a jiné)
Původce:
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 0
Zpracováno (bm): 0,52
Inventarizováno (bm): 0
Tematický popis: Fond obsahuje stanovy, část zápisů ze schůzí, doklady k vědecké spolupráci, kongresům a přednáškovým cyklům, zprávy o činnosti, korespondenci se členy a spolupracovníky, domácími a zahraničními institucemi, hospodářské a účetní písemnosti.
Vnější změny: 31.10.1977 č.př. 27/1977
06.12.1977 č.př. 34/1977
03.03.1980 č.př. 2/1980
Zpracoval: Předběžně byl fond utříděn v letech 1977 a 1980 po převzetí materiálů. V roce 1997 jej uspořádala Helena Janderová.
GI 2012 (24.08.2012)
Uložení v jiném archivu:
Literatura:
Edice:
Poznámka: