Československá historická společnost při ČSAV • NAD 243

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Československá historická společnost při ČSAV
Značka:
Číslo listu NAD: 243
Datace: 1957 - 1990
Evidence pomůcek:
Tématické skupiny: Společenské organizace 1948 - 1990 - odborné (vědecké)
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 0,12
Zpracováno (bm): 3,01
Inventarizováno (bm): 0
Tematický popis: Zápisy ze schůzí, zprávy společnosti a jejich sekcí, doklady o zahraničních stycích, materiály z přípravy a jednání sjezdů historiků, z mezinárodních kongresů, ediční záležitosti.
Vnější změny: neprošlo přírůstkovou knihou
09.07.2007 č. přírůstku 28/2007, č.j. 443/2007
Zpracoval: Fond uspořádala v roce 1999 mgr. Nataša Kmochová podle Vzorového spisového řádu pracovišť ČSAV z r. 1972, který upravila tak, aby vyhovoval pro pořádání písemností komise.
GI 2012 (21.01.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura:
Edice:
Poznámka: