Československo-sovětský institut ČSAV I. • NAD 138

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Československo-sovětský institut ČSAV I.
Značka: ČSI ČSAV I.
Číslo listu NAD: 138
Datace: (1952) 1953 - 1963 (1964)
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 0,24
Zpracováno (bm): 2,06
Inventarizováno (bm): 2,06
Tematický popis: Fond obsahuje zápasy ze zasedání vědecké a ústavní rady, přehled o vývoji ústavu, plány vědecké práce a zprávy o jejich plnění, materiály o provedení vědecko-výzkumných úkolů, doklady o spolupráci s vědeckými ústavy, o vědeckých komisích, o zahraniční spolupráci a studijních cestách.
Vnější změny: 20.02.1970 č.př. 4/1970
26.06.1974 č.př. 11/1974
22.05.1975 č.př. 18/1975
25.02.1985 č.př. 2/1985
29.10.1986 č.př. 18/1986
Zpracoval: Fond v letech 1974-1975 uspořádala (podle spisového plánu pracovišť ČSAV z r. 1972) a inventář vytvořila prom. hist. Olga Paulová.
Část fondu Ústav dějin střední a východní Evropy ČSAV byla přesunuta v roce 2004 do fondu Československo-sovětský institut ČSAV I.
Část fondu Československo-sovětský institut ČSAV I. vyčleněna jako samostatný osobní fond Vávra Jaroslav. (05.01.2009)
GI 2012 (07.01.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura:
Edice:
Poznámka: