Ústav fyzikální chemie ČSAV • NAD 193

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Ústav fyzikální chemie ČSAV
Značka: ÚFCH ČSAV
Číslo listu NAD: 193
Datace: (1952) 1953 - 1972 (1975)
Evidence pomůcek:
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 0,56
Zpracováno (bm): 0,84
Inventarizováno (bm): 0,84
Tematický popis: Ústav prováděl základní výzkum v oboru heterogenní katalýzy reakční kinetiky a polymerace, s využitím metody hmotové spektrometrie.
Fond obsahuje dokumenty o řízení ústavu, vědecké činnosti, spolupráci s domácími i zahraničními institucemi, o vědecké výchově pracovníků.
Vnější změny: 24.08.1976 č.př. 10/1976
28.07.1978 č.př. 23/1978
26.04.1979 č.př. 15/1979
07.07.1980 č.př. 15/1980
07.07.1983 č.př. 18/1983
13.06.1988 č.př. 16/1988
31.05.1991 č.př. 12/1991
Zpracoval: Fond uspořádali a zinventarizovali v roce 1995 Marek Ďurčanský a PhDr. Jindřich Schwippel. Při pořádání byl použit spisový plán a řád užívaný původcem fondu.
GI 2012 (18.04.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura: Černý, S. - Hanuš, V.: Ústav fyzikální chemie ČSAV. (Výzkumný program a organizační struktura). In: Československý časopis pro fyziku, 1970, A, č. 3, s. 309-312.
Edice:
Poznámka: Část fondu, která byla poškozena při povodni v roce 2002, byla do konce roku 2003 odborně revitalizována.