Výbor presidia ČSAV • NAD 42

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Výbor presidia ČSAV
Značka: VP ČSAV
Číslo listu NAD: 42
Datace: 1953 - 1992
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 0
Zpracováno (bm): 19,26
Inventarizováno (bm): 19,26
Tematický popis: Chronologicky řazený soubor zápisů ze zasedání výboru prezídia, byra prezídia a kolegia předsedy, doklady o prezenci, event. podkladové materiály k jednotlivým bodům programu jednání apod.
Vnější změny: 16.06.1971 č.př. 24/1971
16.06.1978 č.př. 16/1978
31.03.1982 č.př. 12/1982
16.06.1986 č.př. 23/1986
Zpracoval: Fond je zpřístupněn formou katalogu spolu s fondem Presidium ČSAV:
členěn do let 1952-1961 (zkatalogizoval v r. 1979 M. Šmidák), 1970-1977 (zkatalogizoval v r. 1984 M. Šmidák), 1978-1984 (zkatalogizoval v r. 1986 M. Něnička), 1985-1989 (zkatalogizoval v r. 1996 M. Něnička), 1990-1992 (zkatalogizoval v r. 2003 M. Něnička).
GI 2012 (27.11.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura:
Edice:
Poznámka: Část fondu, která byla poškozena při povodni v roce 2002 byla do konce roku 2003 odborně revitalizována.