Ústřední archiv ČSAV • NAD 231

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Ústřední archiv ČSAV
Značka: ÚA ČSAV
Číslo listu NAD: 231
Datace: 1953 - 1992 (1995)
Evidence pomůcek:
Elektronické pomůcky:
Tématické skupiny: Registratury specializovaných archivů a jeho předchůdců Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 28,25
Zpracováno (bm): 3,24
Inventarizováno (bm): 3,24
Tematický popis: Archiv se zabýval úkládáním a zpracováním spisových materiálů ČSAV, fondů předchozích vědeckých institucí a osobních fondů vědců působících na území našeho státu. Dále provádí výzkum v oblasti dějin věd (zejména vědeckých institucí) a soupis a studium rukopisů.
Fond obsahuje dokumenty o organizaci archivu, o jím prováděné předarchivní péči a vědecké činnosti; dále doklady o převzetí fondů starších vědeckých institucí, rozklady pracovníků archivu o organizaci našeho archivnictví, dokumenty o spolupráci mezi archivy i ostatními historickými pracovišti, o badatelské agendě, o publikační a ediční činnosti.
Vnější změny: 30.11.1969 č.př. 30/1969
16.05.1979 č.př. 22/1979
16.06.1982 č.př. 36/1982
09.01.1990 č.př. 24/1990
06.04.2006 č. přírůstku 5/2006
2.8.2006 č. přírůstku 23/2006
13.9.2006 č. přírůstku 35/2006
Zpracoval: Část fondu (1953-1968) upořádala v roce 1977 PhDr. Soňa Spurná. Při pořádání byl použit Spisový plán pracovišť ČSAV z r. 1972.
Část fondu byla přemanipulována z balíků do kartonů před stěhováním do nové archivní budovy v roce 2005. Současně s tím byly do fondu předány písemnosti z příruční registratury sekretariátu a THS. (23.11.2005)
Přesun písemností z období 1993-2000 z fondu Ústřední archiv ČSAV do nově vzniklého fondu Archiv AV ČR. (23.11.2005)
GI 2012 (31.10.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura:
Edice:
Poznámka: Část fondu, která byla poškozena při povodni v roce 2002, byla do konce roku 2003 odborně revitalizována.