Státní hvězdárna • NAD 29

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Státní hvězdárna
Značka:
Číslo listu NAD: 29
Datace: 1775 - 1952
Evidence pomůcek:
Elektronické pomůcky:
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 2,19
Zpracováno (bm): 22,36
Inventarizováno (bm): 22,36
Tematický popis: Fond skýtá informace o organizaci hvězdárny, o jejích úkolech, o jejích stycích s domácími i zahraničními vědeckými institucemi a dokumentuje i její popularizační činnost.
Fond je důležitý pro dějiny astronomie a meterologie v našich zemích. Velmi cenná je dlouhodobá řada meterologických pozorování. Dochovaný materiál také dokládá vývoj astronomických a meterologických přístrojů.
Vnější změny: 1964-1965
1975
Zpracoval: Fond předběžně uspořádal ředitel Státní hvězdárny dr. Otto Seydl. Po převzetí do ÚA ČSAV fond částečně pořádal prom. hist. Jan Flodr. V roce 1981 fond uspořádala a zinventarizovala Alena Šlechtová.
GI 2012
Nedohledáno při GI 2012: 1 rukopis (inv. č. 1305). (01.07.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura: A. Šlechtová: Prameny k dějinám české astronomie. I. Státní hvězdárna. In: Archivní zprávy ČSAV, 8, 1976, s. 12-26.
Edice:
Poznámka: Celkový počet kartonů: 170.
Část fondu, která byla poškozena při povodni v roce 2002 byla do konce roku 2003 odborně revitalizována.