Královská česká společnost nauk • NAD 16

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Královská česká společnost nauk
Značka: KČSN
Číslo listu NAD: 16
Datace: (1766) 1784 - 1953
Elektronické pomůcky:
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 0,19
Zpracováno (bm): 17,43
Inventarizováno (bm): 17,43
Tematický popis: Dokumenty KČSN jsou poměrně dobře zachované, při pořádání zjištěny pouze nevelké mezery a ztráty. Fond obráží vědecký život v Čechách od sklonku 18. do poloviny 20. století. Přední pramen při studiu vědeckého působení osob, při studiu vývoje vědních oborů, sledování mezinárodních vědeckých kontaktů apod.
Vnější změny: 01.01.1953;
18.01.2001 č. př. 4/2001
Zpracoval: V letech 1972-1978 provedl nové základní členění fondu dr. Jiří Beran, CSc., který fond definitivně uspořádal a zinventarizoval v roce 1981.
Sbírka Fotografie KČSN připojena k fondu Královská česká společnost nauk (21.12.2009).
GI 2012
Nedohledáno při GI 2012: 1 kartotéka (inv. č. 57). Kartony s rukopisy, úředními knihami, podacími protokoly a kartotékou nadále nevykazovány jako evideční jednotka "kartony". (03.10.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura: Kalousek Josef, Děje Královské české společnosti nauk. Praha 1885.
Studnička F. J., Bericht über die mathematischen u. naturwissenschaftlichen Publikationen der königl. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften während ihres 100 jähr. Bestandes. Praha 1885.
Prokeš Jaroslav, Počátky České společnosti nauk do konce XVIII. stol. Díl I., 1774-1789. Praha 1938.
Vojtíšek Václav, 180 let Královské české společnosti nauk. VKČSN, tř. filosof.-hist.-filologická, ročník 1951, č. VI
Ryba Bohumil, Královská česká společnost nauk a společenské vědy. Tamtéž, č. VII.
Němec Bohumil, Královská česká společnost nauk a přírodní vědy. Tamtéž, č. VIII.
Teich Mikuláš, Královská česká společnost nauk a počátky vědeckého průzkumu přírody v Čechách. Rozpravy ČSAV, řada SV, r. 69, seš. 4, Praha 1959.
Beran Jiří, Vznik Soukromé společnosti nauk v Čechách. Věstník ČSAV 77, 1968, s. 563-580 a 653-671.
Vaněček Václav, Glosy k otázkám 200. výročí vzniku Královské české společnosti nauk, Věstník ČSAV 78, 1969, s. 318-332.
Beran Jiří, The Royal Bohemian Society of Sciences and the Czech Academy of Sciences and Arts (Founding of a National Academy within the Habsburg Monarchy). Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum, Special Issue 7, Prague 1974, s. 128-144.
Týž, Foreign Relation of the Royal Bohemian Society of Science and the Czech Academy of Science and Arts from 1851 to 1914. Tamtéž, Special Issue 9, Prague 1977, s. 49-86.
Týž, Návrhy na volbu členů KČSN (Několik poznámek k jejich genezi, hodnotě a k metodice práce s nimi). Archivní zprávy ČSAV 7, 1975, s. 5-23.
Edice:
Poznámka: Část fondu, která byla poškozena při povodni v roce 2002, byla do konce roku 2003 odborně revitalizována.