Beneš Edvard • NAD 5011

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Beneš Edvard
Značka: EB
Číslo listu NAD: 5011
Datace: (1883) 1884 - [1990]
Tématické skupiny: Osobní fondy
Původce:
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 0
Zpracováno (bm): 158,75
Inventarizováno (bm): 158,75
Tematický popis: Benešovy osobní doklady, rukopisy, dokumentace k jeho politické, literární a vědecké činnosti, ediční materiály. Písemnosti dokumentující působení E. Beneše jako ministra zahraničních věcí do roku 1935 a později prezidenta, zejména z období Mnichova a československého zahraničního odboje za druhé světové války (kancelář v USA a v Londýně, Československý národní výbor a od 1940 Kancelář prezidenta republiky). Oddíly korespondence, výstřižků a fotografií. Archiválie vzešlé z činnosti vědecké a politické, osobní a úřední.
Vnější změny: 1990
14.01.2014 č. přír. 20/2014, č. j. MUA-22/2014
Zpracoval: Po smrti Edvarda Beneše byly jednotlivé části fondu zvaného Benešův archiv soustředěny na Pražském hradě, kde je využívaly orgány Státní bezpečnosti. Části fondu byly převzaty Studijním ústavem Ministerstva vnitra (sbírka č. 38). V roce 1953 byl fond rozhodnutím Ústředního výboru KSČ předán do Archivu Ústavu dějin KSČ (zde uložen jako fond č. 39), kde bylo započato s jeho pořádáním. V roce 1990 byl převzat Ústavem T.G. Masaryka a Vojenským historickým archivem a stal se součástí Archivu Ústavu T.G. Masaryka. V roce 1996 oddělen fond Hana Benešová, čestná předsedkyně ČSČK, JAF č. 19, Archiv Ústavu T.G.M. 630002201. Fond byl v roce 2002 sloučen s původně vykazovaným fondem Londýnský archiv JAF č. 12, Archiv Ústavu T.G.M. 630002201 (v Archivu Ústavu dějin KSČ uložen jako fond č. 40). Na zpracování se podíleli A. Chalupa, Z. Jirsová, E. Maršoun, J. Soukup, I. Šťovíček. Fond je nyní rozčleněn na části EB I (1918-1938), EB II (1938-1945), EB III (1945-1948) a EB IV (1884-1948, osobní)
GI 2001 (14.12.2001)
Část fondu uspořádal a zinventarizoval v roce 2004 Ivan Šťovíček. (01.12.2005)
Část fondu uspořádal a zinventarizoval v roce 2005 Ivan Šťovíček. (01.12.2005)
Prozatimní inventární seznam byl nahrazen dodatkem k pomůcce č. 5028. (22.03.2006)
Část fondu uspořádala a zinventarizovala v letech 2000-2006 Zuzana Jirsová. (22.03.2006)
Po dokončení pořádání a inventarizace poslední části fondu byla provedena revize celého fondu, při které byly zjištěny některé změny v evidenčních jednotkách. (22.03.2006)
Při pořádání fondu Edvard Beneš byly vyčleněny 3 kartony písemností Arne Laurina, ze kterých vznikl nový fond - č. NAD 5023. (22.03.2006).
Při pořádání fondu Edvard Beneš vyčleněny 2 kartony písemností do fondu Hana Benešová (2000-2006).
GI 2012 (18.12.2012)
Přírůstek č. 20/2014 vmanipulován do fondu; zahrnuto do knižní verze inventáře. (15.01.2014)
Uložení v jiném archivu:
Literatura: Šťovíček, Ivan - Bílek, Jan: Sedmdesát let archivního fondu Edvard Beneš. Archivní časopis, 2004, č. 3 a 4, s. 173-195 a 250-264.
Bílek, Jan - Maršoun, Erik - Šťovíček, Ivan: Fotografie v archivním fondu Edvard Beneš. In: Historická fotografie 2005, s. 5-15.
Edice:
Poznámka: Fond uložen na základě smlouvy mezi Kuratoriem Ústavu T. G. Masaryka a Masarykovým ústavem AV ČR z roku 2003.
Při ústavu uložena i knihovna Edvarda Beneše.
Celkový počet kartonů: 1142.