Masaryk Garrigue Herbert • NAD 5005

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Masaryk Garrigue Herbert
Značka: HGM
Číslo listu NAD: 5005
Datace: 1880 - 1917 (1935)
Evidence pomůcek:
Tématické skupiny: Osobní fondy
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 0,24
Zpracováno (bm): 0,37
Inventarizováno (bm): 0,37
Tematický popis: Osobní doklady, osobní korespondence, dokumentace k malířské činnosti včetně některých kreseb, dokumentace k pozůstalostnímu řízení a ilustrační materiál vztahující se ke smrti
Vnější změny: Převzato Ústavem T.G. Masaryka od roku 1932
25.05.2018 č. přírůstku 28/2018, č.j. MUA-513/2018
Zpracoval: Inventář z roku 1998, vyhotovili D. Hájková a J. Soukup
GI 2001 (13.12.2001)
GI 2012 (31.08.2012)
Uložení v jiném archivu:
Literatura:
Edice:
Poznámka: Fond uložen na základě smlouvy mezi Kuratoriem Ústavu T. G. Masaryka a Masarykovým ústavem AV ČR z roku 2003.
Rodinná koresondence je uložena ve fondu TGM - korespondence III.