Klub moderních filologů • NAD 14

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Klub moderních filologů
Značka: KLMF
Číslo listu NAD: 14
Datace: (1908) 1910 - 1954
Evidence pomůcek:
Elektronické pomůcky:
Tématické skupiny: Spolky kulturní a osvětové do r. 1948 (divadelní, čtenářské, knihovnické, pěvecké, hudební, muzejní, okrašlovací, malířské a jiné)
Původce:
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 0
Zpracováno (bm): 0,36
Inventarizováno (bm): 0,36
Tematický popis: Neúplné zápisy ze schůzí výboru a valných hromad, doklady k organizaci klubu, publikační činnosti, jazykovým kurzům (Vyšší škola lidová).
Kniha zápisů o valných hromadách a výborových schůzích Kroužku českých germanistů.
Vnější změny: 04.05.1979 č. př. 18/1979
Zpracoval: Fond uspořádal a zinventarizoval v roce 1982 PhDr. Jiří Beran, CSc.
GI 2012
Beze změn. (27.07.2012)
Uložení v jiném archivu:
Literatura:
Edice:
Poznámka: