Ústav nukleární biologie a radiochemie ČSAV • NAD 206

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Ústav nukleární biologie a radiochemie ČSAV
Značka: ÚNBR ČSAV
Číslo listu NAD: 206
Datace: 1955 - 1993
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 0
Zpracováno (bm): 3,53
Inventarizováno (bm): 3,53
Tematický popis: Fond obsahuje materiály z let 1955-1993, drtivá většina z nich ovšem pochází až z období samostatného pracoviště (tj. po r. 1962).
Vnější změny: 28.06.1989 č.př. 29/1989
24.06.1993 č.př. 32/1993
13.1.2005 č.př. 5/2005
Zpracoval: Fond v r. 1995 uspořádali a zinventarizovali studenti archivnictví FFUK: Marie Heřmánková, Tomáš Rataj, Jan Schwaller a Jana Smyšková pod vedením dr. Jindřicha Schwippela. Při pořádání převzato členění registratury podle Spisového řádu pracovišť ČSAV z r. 1972.
GI 2012
Nedohledáno při GI 2012: 1 nezpracovaná úřední kniha, 3 nezpracované podací protokoly, 1 balík. (15.01.2013);
zaevidování razítek, která byla dosud uložena mimo evidenci spolu s razítky ostatních zrušených pracovišť ČSAV (13.02.2019);
reinventarizace fondu, inventarizace nezpracované části, vnitřní skartace (15.12.2022, č.j. MUA-224/2023);
přesun archiválií z fondu Ústav nukleární biologie a radiochemie ČSAV (NAD 206) do fondu Vývojové dílny ČSAV (NAD 232) (15.12.2022)
Uložení v jiném archivu:
Literatura: H. Barvíková - H. Janderová - M. Pokorná - V. Podaný: Fondy Archivu Akademie věd České republiky zpracované v desetiletí 1986-1995. In: Práce z dějin Akademie věd. Seria A, fasciculus 5, Praha 1997, s. 315.
Edice:
Poznámka: Celkový počet kartonů: 29.