Historický klub • NAD 11

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Historický klub
Značka: HK
Číslo listu NAD: 11
Datace: 1871 - 1993
Tématické skupiny: Společenské organizace 1948 - 1990 - odborné (vědecké) Spolky a občanská sdružení po roce 1990 - odborné (vědecké) Odborné (vědecké) spolky a společnosti do roku 1948 Spolky studentské a mládežnické do roku 1948
Původce:
Přístupnost: Nepřístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 11,12
Zpracováno (bm): 0
Inventarizováno (bm): 0
Tematický popis: Fond obsahuje hlavně doklady o spolkové, vydavatelské, veřejné a organizační činnosti Historického klubu zčásti k vývoji historické práce z pozitivistického období.
Vnější změny: 1961;
1966;
10.11.1995 č. př. 9/1995;
15.01.1999 č. př. 2/1999
Zpracoval: Prozatimní utřídění v roce 1970.
Dokumenty dosud evidované jako samostatný fond "Československá společnost historická" včleněny v blíže nezjištěné době do fondu "Historický klub" (jako kartony 58, 59, 60). Tento stav je optimální. (10.09.2013)
GI 2012
Nedohledáno při GI 2012: 2 kartony (40, 47). (10.09.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura: Výroční zprávy 1874-1909.
J. Špét, Dějiny Historického klubu v l. 1872-1956 (rkp. práce z roku 1957).
Edice:
Poznámka: Fond poškozený při povodni v roce 2002 byl do konce roku 2003 odborně revitalizován.