Bulova Josef Adolf • NAD 5018

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Bulova Josef Adolf
Značka: Bulova
Číslo listu NAD: 5018
Datace: 1855 - 1950
Evidence pomůcek:
Elektronické pomůcky:
Inventář Bulova Josef Adolf
Tématické skupiny: Osobní fondy
Původce:
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 0
Zpracováno (bm): 0,24
Inventarizováno (bm): 0,24
Tematický popis: Osobní doklady a rukopisy, korespondence, písemnosti a literatura o polenské vraždě, včetně poznámek TGM.
Vnější změny: 1. 4. 1997, přír. č. 5/97
Zpracoval: Předávací protokol, nezpracováno.
GI 2012
Beze změn. (11.01.2013)
Zpracování fondu a vytvoření inventáře. (21.03.2014, č. j. MUA-235/2014)
Uložení v jiném archivu:
Literatura:
Edice:
Poznámka: