Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV • NAD 212

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV
Značka: ÚEF ČSAV
Číslo listu NAD: 212
Datace: (1952) 1954 - 1996
Evidence pomůcek:
Elektronické pomůcky:
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 34,04
Zpracováno (bm): 0,71
Inventarizováno (bm): 0
Tematický popis: Ústav prováděl základní výzkum v oblasti etnografie a folkloristiky, sběr materiálů ke studiu sociálních a kulturních jevů, týkajících se národů a etnických skupin.
Fond obsahuje dokumenty o organizaci ústavu, o jeho vědecké činnosti, vědecké výchově pracovníků, o spolupráci s domácími a zahraničními institucemi, o publikační činnosti.
Vnější změny: 25.03.1975 č.př. 12/1975
02.06.1975 č.př. 19/1975
29.06.2009 č. přírůstku 21/2009, č.j. 773/2009
Zpracoval: Část fondu uspořádala v roce 1977 prom. hist. O. Paulová.
Přesun 1 kartonu písemností (vyčleněných při pořádání fondu Státní ústav pro lidovou píseň, NAD č. 590) vzniklých v Kabinetu pro lidovou píseň a Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV (16.10.2006)
GI 2012 (22.04.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura: Robek, A.: Dvacet pět let Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV. In: Český lid 64, 1977, 3, s. 129-131.
Edice:
Poznámka: Celkový počet kartonů: 149