Sbírka rukopisů • NAD 543

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Sbírka rukopisů
Značka:
Číslo listu NAD: 543
Datace: 1801 - 2017
Evidence pomůcek:
Prozatímní inventární seznam Sbírka rukopisů ČSAV • č. pom. 232
Tématické skupiny: Sbírky rukopisů
Původce:
Přístupnost: Přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 0,6
Zpracováno (bm): 1,68
Inventarizováno (bm): 0
Tematický popis: Sbírka obsahuje rukopisy z fondu ČAVU a ze sbírkové činnosti archivu ČSAV následujících autorů: T. Bednář, B. Brauner, F. Čáda, J. Drachovský, Z. Drobná, F. Erney, G. Friedrich, J. B. Foerster, K. Galla, A. Hajn, V. Hora, Z. Kalista, J. Koloušek, F. Lexa, J. Liszkaj, F. Mareš, B. Němec, F. M. Opiz, J. Páta, V. Santholzer, Smutný, J. Šusta, K. Teige, B. Tichánek, V. Vojtíšek, L. Zachar, J. Zeyer.
Dále rukopis excerpt P. M. Opitze.
Samostatná část sbírky obsahuje kvalifikační práce: diplomová práce (J. Heller) a kandidátské dizertace vypracované v rámci aspirantur v ústavech ČSAV resp. AV ČR ( D. Blümlová /ÚEF ČSAV/, V. Brett /KMF a ÚJAL ČSAV/, M. Hradečná /PÚ JAK ČSAV/, J. Kolářský /ÚFS ČSAV/; /všichni následující: ÚČSD/HIÚ ČSAV/AV ČR/ P. Bělina, J. Dvorský, A. Kostlán, V. Ledvinka, J. Mikulec, J. Pešek, P. Vorel).
Vnější změny: 03.01.2022, č. j. MUA-48/2020
07.03.2023 č.přír. 2023/6, č. j. sine
Zpracoval: Fond byl uspořádán v 90. letech 20. století.
GI 2012 (08.10.2012)
Evidence rukopisů kvalifikačních prací, nalezených při dílčí revizi fondů a sbírek. (05.05.2022)
Uložení v jiném archivu:
Literatura:
Edice:
Poznámka: