Vědecké kolegium nauky o materiálu ČSAV • NAD 83

Typ záznamu: Fond
Název fondu: Vědecké kolegium nauky o materiálu ČSAV
Značka: VK NM
Číslo listu NAD: 83
Datace: 1962 - [1990]
Elektronické pomůcky:
Tématické skupiny: Kulturní a vědecké ústavy a zařízení - akademie věd
Původce:
Přístupnost: Částečně přístupný
Evidenční status:
Nezpracováno (bm): 1,98
Zpracováno (bm): 2,87
Inventarizováno (bm): 2,87
Tematický popis: Fond je důležitým pramenem k dějinám nauky o kovech a slitinách. Obsahuje doklady o organizaci vědeckého kolegia a jím řízených pracovišť, seznamy členů kolegia, plány vědecké práce, výroční zprávy VK a pracovišť, zápisy ze zasedání kolegia, dokumenty o vědecké spolupráci domácí i zahraniční, doklady o výchově vědeckých pracovníků, o udělování vědeckých hodností a o ediční činnosti.
Vnější změny: 18.11.1977 č.př. 32/1977
19.05.1993 č.př. 15/1993
Zpracoval: Části fondu byla ponechána původní struktura (po jednotlivých ročnících s opakovaným věcným členěním). K takto seřazenému fondu sepsala v r. 1978 inventář prom. hist. Olga Paulová.
GI 2012
Nedohledáno při GI 2012: 1 kartotéka, 1 inventarizovaný karton (k. 6). (07.01.2013)
Uložení v jiném archivu:
Literatura:
Edice:
Poznámka: Celkový počet kartonů: 25 inventarizovaných 19 nezpracovaných.
Část fondu, která byla poškozena při povodni v roce 2002 byla do konce roku 2003 odborně revitalizována.