Královská česká společnost nauk - sbírka fotografií